KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Aybak Makine Kalıp Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz (çalışan, çalışan adayı, şirket yetkilisi, tedarikçi, tedarikçi çalışanı, müşteri, müşteri çalışanı ilgili kişilerinin) faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla( fiziki, mailler, internet sitesi iletişim formu) ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Aybak Makine Kalıp Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı ilgilere, http://www.aybak.com.tr/index.php internet adresinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?
Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Aybak Makine Kalıp Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti: tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; hizmet tedarikçilerimize, ilgili müşterilerimize, yönetim kuruluna kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.aybak.com.tr/index.php internet adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu kullanarak iletebilirsiniz.Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.